top of page

"Logstor" rūpnieciski izolēto cauruļu sistēmas

Logstor    |  Kas ir Logstor    |   Cauruļu uzbūve    

Kas tas ir "Logstor"?

AS Logstor (agrāk Løgstør Rør A/S) ir Dānijas uzņēmums, kur tika izgudrotas un izgatavotas pirmās rūpnieciski izolētās caurules (preinsulated pipes) siltumapgādes sistēmām.

Daži fakti par Løgstør Rør

  Løgstør Rør dibināta 1960. gadā, tur tika izgudrotas un izgatavotas pirmās rūpnieciski izolētās caurules (preinsulated pipes) siltumapgādes sistēmām. 2005. gadā "Logstor" pievienoja firmu "Alstom" un kļuva par lielāko rūpnieciski izolēto cauruļu ražotāju pasaulē.

  Ik gadu vidēji "Logstor" tika saražots vairāk nekā 5000 km rūpnieciski izolēto cauruļu, kopumā (no dibināšanas) "Logstor" ir saražots ap 185 000 km rūpnieciski izolēto cauruļu, salīdzinājumam – 5 reiz varētu apjozt zemeslodi.

Kas tas ir Logstor?
Šobrīd tiek ražots

Rūpnieciski izolētu cauruļu sistēmas temperatūru diapazonam: -200 līdz +250°C

Taisnas caurules no DN 20 līdz DN1200 Vairāk nekā 10,000 km

Elastīgās (lokanās) caurules, no DN15 līdz DN110 Vairāk nekā 3,000 km

Savienojumi Vairāk nekā 1,000,000 gab.

Rūpnieciski izolēti veidgabali Vairāk nekā 250,000 gab.

Galvenie posmi tehnoloģiskajā attīstībā
  • 1960. gadā Løgstør Rør tika izgudrotas un izgatavotas pirmās rūpnieciski izolētās caurules pasaulē. Šīs caurules tika izgatavotas tā saucamajā tradicionālajā veidā;

  • 1983. gadā Løgstør Rør ieviests B2L – mufe jeb stiķis – izolācijas savienojums cauruļu metinājuma vietā ar diviem neatkarīgiem hidroblīvējumiem.

  • 1987. gadā Løgstør Rør ieviesa nepārtraukto cauruļu ražošanas procesu mazākiem cauruļu diametriem – "aksiālo conti".

  • 1992. gadā Løgstør Rør ieviesa nepārtraukto cauruļu ražošanas procesu lieliem diametriem – "spiral conti".

  • 1994. gadā Løgstør Rør tika ieviesta ciklo-pentāna putas.

  • 2004.gadā Løgstør ievieš caurules ar difūzijas barjeru.

bottom of page