Siltumapgādes darbi ar drošākajām un modernākajām cauruļu sistēmām pasaulē.

 Bek-Konsult, SIA | Projektēšana

Siltumtrases, katlumājas, apkure, ventilācija, ēku siltināšana.

 Bek-Konsult, SIA | Logstor

"Logstor" rūpnieciski izolēto cauruļu sistēmu plānošana, specifikāciju izstrāde un piegāde.

 Bek-Konsult, SIA | TEP izstrāde

Biznesa plāni, ekonomiskie aprēķini, attīstības koncepcijas.

 Bek-Konsult, SIA | Konsultācijas

 Dažādos ar siltumtehniku saistītos jautājumos: apkure, ventilācija, kondicionēšana, katlumāju modernizācija, siltumtrašu izbūve, siltumapgādes shēmu optimizācija, koģenerācijas staciju izbūve.

Kas ir SIA "Bek-Konsult"

 • SIA "Bek-Konsult" ir Latvijas uzņēmums, kas darbojas siltumapgādes jomā – izstrādā tehniskos projektus, sniedz konsultācijas, izstrādā biznesa plānus, piegādā iekārtas.

 • Uzņēmums dibināts 1994. gadā un kopš dibināšanas strādā centralizētās siltumapgādes jomā.

 • Kopš 1994. gada piedāvājam "Logstor" rūpnieciski izolēto cauruļu sistēmas – drošākās un modernākās pasaulē.

 • Mūsu mērķis ir saglabāt un pilnveidot centralizēto siltumapgādi Latvijā, apvienojot mūsu zināšanas par esošo sistēmu un Skandināvijas valstu pieredzi moderno siltumapgādes tehnoloģiju ieviešanā.

SIA "Bek-Konsult" sadarbības partneri

SIA "Bek-Konsult" kontakti un rekvizīti

Kontakti

Adrese: Braslas iela 29a -301, Rīga, LV-1084

Tālrunis: +371 67 540 697 
Fakss: +371 67 544 905
Mob.tālrunis: +371 29 455 987
E-pasts: birojs@bekkonsult.lv

Darba laiks

Darbdienās: no pulksten 8.30 līdz 17.00

Rekvizīti

Juridiskais nosaukums: SIA "Bek-Konsult"
Juridiskā adrese: Braslas iela 29a -301, Rīga, LV-1084

Reģistrācijas numurs: 40103138506
PVN maks. numurs: LV40103138506

Sazinieties ar mums

hCaptcha

Valdes priekšsēdētājs Ivars Bekmanis

 • 1975. g. beidzis Rīgas politehnisko institūtu (RTU) Elektroenerģijas fakultātes Rūpnieciskās siltumenerģētikas katedru – diplomēts inženieris siltumenerģētiķis.
 • 1984. g. Maskavas enerģētikas institūtā aizstāvēta tehnisko zinātņu kandidāta disertācija. 
 • 1980.–1990. g. pasniedzējs, vēlāk docents RTU Siltumenerģētikas katedrā.
 • No 1992. g. inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.). 
 • 1990.–1994. g. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūta vadošais zinātniskais līdzstrādnieks – pētīja Latvijas enerģētikas attīstības iespējas (siltumenerģija un koģenerācija). 
 • No 1994. g. oktobra SIA Bek-Konsult direktors. 
 • 1997.–2001. g. Latvijas Siltumražotāju asociācijas direktoru padomes loceklis. 
 • No 2004. g. direktors. 
 • No 2009. g. valdes priekšsēdētājs.

Kontakti

Tālrunis: +371 67 540 697 
Mob.tālrunis: +371 29 455 987
E-pasts: ivars.bekmanis@bekkonsult.lv

Projektēšanas daļas vadītāja Aija Karlevica

 • 1977. g. beidza Rīgas politehniskā institūta (RTU) Celtniecības fakultāti.
 • Specialitāte: siltuma gāzes apgāde un vēdināšana – diplomēts inženieris.
 • No 1977. g. strādāja projektēšanas institūtā “Komunālprojekts” par siltumapgādes projektēšanas inženieri.
 • SIA Bek-Konsult strādāja uz daļēju slodzi no 1996. gada, no 1998. gada aprīļa strādā pilnu slodzi.
 • Dānijas Soft Loan projekta siltummezglu shēmu izstrāde vairākiem desmitiem projektu un biznesa plānu.
 • kopš 1998. g regulāri papildina zināšanas Logstor siltumtrašu projektēšanas kursos.
 • SIA "Bek-Konsult" vadījusi vairāk nekā 300 būvprojektu (tehnisko projektu) izstrādi.

Kontakti

Pārdošanas daļas vadītājs Arnis Kalnups

 • 1995. gadā pabeidzis RTU Celtniecības fakultāti un ieguvis inženiera kvalifikāciju siltumapgādes, gāzes apgādes un ventilācijas specialitātē.
 • No 1997. g. nodarbojas ar ABB rūpnieciski izolētu cauruļu piegādi.
 • Apvienojoties diviem lielākajiem rūpnieciski izolētu cauruļu ražotājiem   ALSTOM Power FlowSystems un Logstor Ror, izveidojās LOGSTOR, un kopš 2005. gada Arnis ir pievienojies Bek-Konsult kolektīvam, kas šobrīd piedāvā progresīvākos risinājumus rūpnieciski izolētu cauruļu nozarē.

Kontakti

Pārdošanas daļas speciāliste Ieva Barisa

 • 1994. g. beidza LU Ekonomikas fakultāti, ieguva bakalaura grādu finansu un kredīta specialitātē. 
 • No 2001. g. strādā Bek-Konsult – veic ekonomiskos aprēķinus biznesa plāniem, sastāda siltumtrašu materiālu piedāvājumus klientiem, veic pasūtījumus no ražotājiem, koordinē piegādes.

Kontakti