TEP

Siltumapgādes sistēmu izpēte un attīstības koncepciju izstrāde, ekonomisko aprēķinu veikšana ES fondu pieteikumiem.

SIA "Bek-Konsult" piedāvā savas zināšanas stratēģijas energo pārvaldības sistēmu izstrādei un  to ieviešanā.

Lai izveidotu stratēģiju:

 • jāapzina esošā situācija;
 • jāizpēta iespējamie attīstības ceļi un jāatrod optimālais risinājums;
 • jāizstrādā platformu viedo siltumapgādes tīklu izveidei;
 • jāveido informācijas datubāzi par siltumavotiem, trasēm, patērētajiem;
 • uz datubāzes analīzes pamata iegūstam ekonomiski pamatotus priekšlikumus siltumavotu, siltumtrašu, patērētāju siltumapgādes sistēmu pilnveidošanai.

Apkopojot iepriekšminēto, iegūstam pilsētas siltumapgādes attīstības stratēģiju.

SIA "Bek-Konsult" spēks ir pieredzē – visās projekta realizācijas stadijās: siltumapgādes sistēmu izpētē, projektēšanā, kā arī būvniecībā un ekspluatācijā.

Piemēri SIA "Bek-Konsult" pieredzei siltumapgādes sistēmu stratēģiju un TEP izstrādē

Kopš 1994. gada SIA "Bek-Konsult" ir veicis izpētes un izstrādājis priekšlikumus siltumapgādes pilnveidošanai 64 Latvijas pilsētās un ciematos, ilustrācijai piemēri:

 • 1999. g. Cēsu pilsētas siltumtīklu attīstības koncepcija.
 • 2000. g. TEP Jūrmalas Kauguru rajona pārejai no 4 uz 2 cauruļu sistēmu.
 • 2001. g. Cēsis – biznesa plāns koģenerācijas stacijai; Bauska – biznesa plāns un pieteikums VIP; Valka – TEP pārejai uz šķeldu.
 • 2002. g. Rūjiena – TEP.
 • 2003. g. Valka, Grobiņa, Naukšēni, Arona, Barkava.
 • 2006. g. Biksēre – TEP, Aizputes siltumapgādes koncepcija.
 • 2007. g. Cīrava – TEP.
 • 2012. g. Salacgrīva – TEP, Grobiņa. 
 • 2013. g. Ventspils TEP dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai, Madliena, Suntaži.
 • 2016. g. TEP Valdemārpils siltumapgādes pilnveidošanai.
 • 2017. g. Olaines Centralizētās siltumapgādes attīstības programma.
 • 2017. g. Valmieras pilsētas centra rajona centralizētās siltumapgādes attīstības un rekonstrukcijas plāna izstrāde
 • 2018. g. Preiļu CSA sistēmas izvērtējums, Talsu Siltumapgādes sistēmas izvērtējums.
 • 2021. g. Ādažu novada Carnikavas pagasta centrālās siltumapgādes sistēmas tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrāde.
 • 2022. g. Rīga Siltumapgādes sistēmu attīstības koncepcija SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Hipokrāta ielas teritorijā.