Darbības virziens
Darbinieki
Bek Konsult 10 gadi
Vakances
Drukāt
Par mums
Raugoties uz SIA Bek-Konsult padarīto, var secināt:

1. Uzņēmums ir izaudzis – 1994. gadā darbu uzsāka trīs cilvēki, tagad birojā vien ir deviņi, bet kopā ar visiem projektētājiem un montāžas brigādi – vairāk nekā 20 darbinieku; apgrozījums no pāris desmitiem tūkstošu latu gadā izaudzis līdz 1,3 miljoniem latu (2003. gadā);

2. Dānijas speciālisti SIA Bek-Konsult kā inženierfirmu ar pieredzējušiem darbiniekiem izraudzījušies par partneriem vairāku pilotprojektu īstenošanā Latvijā – starp tiem ir pirmā katlumāja, ko kurina ar salmiem Saulainē, saules kolektori Aizkrauklē (katlu mājā un Aizkraukles ģimnāzijā), SIA Mārupe koģenerācijas stacija ar jaudu 2 MW. Mēs bijām vieni no pirmajiem, kas projektēja, piegādāja un montēja rūpnieciski izolēto cauruļu sistēmas, jo līdz 1994. gadam Latvijā pazina tikai logo ABB. Mēs bijām vieni no pirmajiem komplekso siltumapgādes projektu īstenotājiem, modernizējot katlumājas un siltumtrases kopā ar siltummezgliem. Jau 1996.–1997. gadā tika īstenoti šādi projekti Mārupē, Koknesē un citur;
 
3. Mūsu projekti pārsvarā saistīti ar siltumtrašu rekonstrukciju, izmantojot Dānijas firmas Logstor rūpnīcā izgatavotās rūpnieciski izolētās caurules. Šī firma vienmēr bijusi attīstībā nelielu solīti priekšā citiem ražotājiem. Arī tagad Logstor piedāvā unikālas caurules, kurās praktiski novērsta izolācijas putu novecošanās.
 
Deutz dzinēju ekspluatācijas apmācība Manheimā

Ieskats vēsturē

2004. gada oktobrī SIA Bek-Konsult atzīmēja savas pastāvēšanas desmito gadadienu. Šajā laikā uzņēmums ieņēmis stabilu vietu Latvijas siltumapgādes tirgū. SIA Bek-Konsult speciālisti izstrādājuši projektus un piedalījušies daudzu Latvijas pilsētu un pagastu siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijā, piedāvājot kompleksus risinājumus šo sistēmu efektivitātes paaugstināšanai.
 
1994., 1995., 1997. gads
Jelgavas siltumapgādes sistēmas renovācijas projekts. Veikta rūpnieciski izolēto cauruļu piegāde. 1994. gadā notikusi arī siltumtrašu montāža (kontraktors/ apakšuzņēmējs A/S REMUS). No 1994. gada Logstor Ror konkursā uzvarējušā projekta gūta atziņa: nedrīkst ticēt arī saskaņotam projektam, jo, tikai atrokot siltumtrases, ieraugāma patiesība – kanāls ielas šķērsošanai pēc atrakšanas īstenībā izrādījās 6 m tālāk, nekā plānots. Siltumtrases lielā diametra (Dn 400) 4 papildu līkumu piegādes dēļ ielas šķērsošana tika atlikta uz 2 nedēļām.
 
Darbs ziemā
1995. gads

Balvos tika izbūvēta siltumtrase, lai slimnīcu pievienotu centralizētajai apkures sistēmai. Cauruļu montāžas darbus veica janvārī, kad temperatūra bija zem nulles pēc Celsija. Trašu metinājumu blīvuma kvalitāti pārbaudīja ar saspiestu gaisu un savienojumu izolācijai izmantoja B2L – savienojumu ar dubultu hidroizolāciju, ar putu segmentiem. (Ja ārgaisa temperatūra ir zem nulles, kvalitatīvi sagatavot putas uz vietas praktiski nav iespējams.)
 
Sadarbībā ar Dāniju...
1996. gads

Sadarbībā ar Dāniju Latvijā un Dānijā aizstāvēts Soft loan projekts un realizēts deviņās pilsētās. Toreiz saņemt kredītu bija sarežģīti, turklāt, Dānijas valdība apmaksāja šā projekta aizdevuma procentus. Projekta ietvaros tika izbūvētas siltumtrases ar rūpnieciski izolētām caurulēm Bauskā, Gulbenē, Koknesē, Kuldīgā, Ogrē, Rūjienā, Saldū, Valkā, Valmierā, turklāt Gulbenē, Koknesē, Kuldīgā, Valkā, Valmierā izbūvēti siltummezgli, Rūjienā sabiedriskajām ēkām uzstādīti siltumskaitītāji.

 
Koknese. Soft Loan projekts
 
1997. gads
Jaunmārupes ciemata siltumapgādes rekonstrukcija – visas trases nomainītas ar rūpnieciski izolētām LR conti caurulēm, uzbūvēti siltummezgli.
Jaunmārupē pirmoreiz Latvijā faktiski varēja izmērīt ieguvumus, jo siltumskaitītāji visiem patērētājiem bija jau pirms projekta, tātad arī pirms projekta realizācijas trasēs siltuma zudumi bija noteikti ar siltumskaitītāju palīdzību. Siltuma zudumi atbilda katalogā norādītajiem .
1997. gadā SIA Bek-Konsult vadībā Aizkrauklē tika veikts pirmais siltumapgādes rekonstrukcijas posms, kurā pārveidoja maģistrālās siltumtrases posmu pie katlumājas un likvidēja 4 cauruļu sistēmu vienā no pilsētas rajoniem. Arī turpmākā Aizkraukles siltumapgādes rekonstrukcija notika atbilstoši SIA Bek-Konsult izstrādātajai attīstības stratēģijai.

Pilsrundāles rekonstrukcija
1998. gads
Tika izstrādāts tehniskais projekts, optimizējot siltumtrašu diametrus un virzienus. Veikta rekonstrukcija, izbūvējot trases un siltummezglus. Siltuma zudumu samazinājuma dēļ ciematā tika nodrošināta apkure un karstā ūdens padeve visu gadu ar mazāku kopējo gāzes patēriņu nekā pirms rekonstrukcijas apkurei vien.
 
Pirmā katlumāja ar salmu kurināmo
1998. un 1999. gads
Saulaines siltumapgādes rekonstrukcija – pirmā katlumāja, kurā par kurināmo izmanto salmus.
1998. gadā tika izbūvētas siltumtrases un siltummezgli un veikti uzlabojumi katlumājā. Apkures sezonā pēc šīs rekonstrukcijas (vēl ar vecajiem ogļu katliem) pilnībā tika nodrošināta apkure un karstā ūdens sagatavošana. Vietējie iedzīvotāji atzina, ka pat Padomju laikos, kad kurināmais bija lēts, neesot bijis tik silti. Reālais ieguvums no trašu sakārtošanas un siltummezglu izbūves bija tas, ka varēja samazināt nepieciešamo salmu katlumājas jaudu no 1,5 MW uz 1,2 MW, tādējādi par 20% samazinot arī nepieciešamās investīcijas.
 
Saulaines katlumāja ar salmu kurināmo
 
1999. gadā izbūvēja salmu novietni un uzstādīja četrus ar salmiem kurināmus katlus, katru ar jaudu 300 kW. Saulaines katlumāja veiksmīgi darbojas arī šodien, ar lētu siltumenerģiju nodrošinot Saulaines tehnikumu un vairākas daudzdzīvokļu mājas.
 

Veiksmīgi realizētu projektu gads
2000. gads bija viens no veiksmīgākajiem, kad tika īstenoti vairāki SIA Bek-Konsult izloloti un izstrādāti projekti un pirmo reizi uzvarēts konkursā par rūpnieciski izolēto cauruļu piegādi Rīgai. Šajā gadā veicām Skrīveru (siltumtrases), Piņķu (siltumtrases un siltummezgli), Bauskas kārtējā posma (siltumtrases un siltummezgli) siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju. Izstrādātie projekti tika īstenoti Zaķumuižā un Ropažos.

2001.gadā tika pabeigti Skrīveru (siltummezgli) un Piņķu (katlumāja) projekti. SIA Bek-Konsult turpina Bauskas siltumapgādes rekonstrukciju (12 siltummezgli un siltumtrases). Interesants projekts realizēts Vērgalē – siltumtrašu rekonstrukcijas Vērgales centrā, pielietojot lokanās PEX rūpnieciski izolētās caurules. Tās deva iespēju, pa optimālu trajektoriju šķērsojot parku (un nesabojājot nevienu no vecajiem kokiem), pievienot centralizētai siltumapgādei skolu, kas atrodas vecā muižas ēkā. Arī atzars uz sporta centru tika izbūvēts, izmantojot PEX 100 m garās caurules, tātad tikai viens savienojums ik pēc 100 m.
 
Lokanās PEX rūpnieciski izolētās caurules Vērgales parkā
 
 2001. gadā tika izstrādāts tehniskais projekts Līvānu pilsētas siltumtīklu un 55 siltummezglu rekonstrukcijai, kā arī Jaunpiebalgas pagastam – siltumtrašu un dzīvojamo ēku siltummezglu rekonstrukcija projekts. 2001. gada janvārī Mārupē ekspluatācijā nodeva 2 MW koģenerācijas staciju, kas viena no pirmajām Latvijā bija izbūvēta atbilstoši faktiskajai vasaras slodzei ar akumulācijas tvertnēm. Stacija ir spējīga strādāt arī tā sauktajā “sala režīmā” – tas nozīmē, ka, pārtrūkstot ārējai elektroapgādei, tā spēj nodrošināt ar elektroenerģiju katlumāju un tuvējās siltumnīcas 7 ha platībā. Šis bija ilga procesa rezultāts – pirmā interese par koģenerāciju Mārupē sākās jau 1998. gadā, kad savu piedāvājumu izteica Dānijas firma ESCO International, bet izrādījās, ka projekts bija nerentabls. 1999. gadā Dānijas eksporta kredītfonds atzina Mārupes koģenerācijas projektu par interesantu pilotprojektu un piešķīra grantu, lai samazinātu kapitālieguldījumus un padarītu projektu ekonomiski izdevīgu. 1999. gadā notika arī atklāts starptautisks konkurss, kurā uzvarēja Dānijas firma Tjareborg Industry, un 2000. gada sākumā koģenerācijas stacija sāka darbu. Modris Spuģis ir šā projekta dzinējspēks kopš pirmās dienas līdz šodienai. SIA Bek-Konsult palīdzēja Dānijas firmai Dansk Energy Management veikt izpēti un projekta norises laikā koordinēt sadarbību starp pasūtītāju un kontraktoru.
 
Laikapstākļi darbu nežēlo
2002. gadā uzvarēts rūpnieciski izolēto cauruļu piegādes konkursā Rīgā, Līvānos, Smiltenē.
Vērgalē veikta siltumapgādes rekonstrukcija – pabeigta maģistrālā siltumtrase un izbūvēti siltummezgli. Siltumtrasei no ēkām uz katlu māju bija straujš kritums no kalna lejup. Tā gada vasarai bija raksturīgas straujas un spēcīgas lietus gāzes. Caurules jau bija sametinātas, savienojumi izolēti, siltumtrases vietām piebērtas, lai fiksētu cauruļu stāvokli. Tad pēkšņi atgadījās spēcīga lietusgāze, ūdens plūda pa izrakto tranšeju kā pa kanālu lejup, piepildot tranšeju, un caurules uzpeldēja. Gāze izolācijas putās radīja tādu cēlējspēku, ka izcēla sametinātās un daļēji apbērtās caurules. Tika aizskalota arī zem caurulēm sagatavotā “smilšu gulta”. Visi zemes darbi bija jāveic atkārtoti.
 
Izolētāju apmācība Rīgā
 
2002. gadā SIA Bek-Konsult veica arī Gibuļu pagasta siltumtīklu rekonstrukcijas darbus. Tajā pašā gadā realizēts siltumapgādes rekonstrukcijas projekts Jaunpiebalgā, kur tika izbūvētas siltumtrases un siltummezgli dzīvojamās ēkās, un uzbūvēta jauna katlumāja ar skaidu granulu kurināmo. Projekts parādīja, ka arī labi tehniski risinājumi katlu mājā, trasēs un siltummezglos tomēr nenodrošina zemas apkures izmaksas, ja ēkas ir „cauras“ un cilvēki pat necenšas taupīt un neaizlīmē logus ar līmlenti.
2003. gadā pēc konkursa veikta cauruļu piegāde vairākām pilsētām, tomēr neapšaubāmi pēdējos gados visnozīmīgākā bijusi SIA Bek-Konsult uzvara konkursā par tiesībām piegādāt ap 5 km cauruļu un veidgabalu ar DN 700 un DN 600 saistvada izbūvei Rīgā (kopējais materiālu apjoms pārsniedza 1 miljonu latu).
2003. gadā izstrādāti tehniskie projekti siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijai Baložu pilsētā (siltumtrases un siltummezgli), Smiltenē (A/S 8CBR katlu māja un siltumtrases), Jēkabpilī (siltumtrases un siltummezgli), Salacgrīvā (siltummezgli), Rīgas pilsētas siltumtrasēs 13 posmu nomaiņai.
 
Pilotprojekts kopā ar Dāniju
2002.–2003.gadā tika realizēts pilotprojekts saules enerģijas izmantošanai Aizkrauklē, un to finansēja Dānijas valdība. Uz Aizkraukles ģimnāzijas un pilsētas katlu māju jumtiem tika uzstādīti saules kolektori karstā ūdens iegūšanai. SIA Bek-Konsult vadīja projekta tehnisko izpildi no Latvijas puses – izstrādāja tehnisko projektu un koordinēja montāžas darbus.
 
Saules kolektori uz Aizkraukles vidusskolas jumta
 
2004. gadā pēc konkursa veikta cauruļu piegāde vairākām pilsētām Latvijā. Šajā gadā izstrādāti vairāki tehniskie projekti pilsētu siltumapgādes renovācijai Daugavpilī, Valkā, Jēkabpilī, no tiem lielākais – Daugavpils siltumapgādes rekonstrukcija, lai nomainītu 4 cauruļu sistēmu, likvidējot 8 CSP .
Tajā pašā gadā gadā tika veikta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija pansionātā Tērvetē – uzstādīts jauns automatizēts katls, un izbūvēti siltummezgli karstā ūdens sagatavošanai.
 
Lielākie projekti
Caurules tika piegādātas šādām pilsētām un ciematiem:
2004. gadā Rīgai ("Rīgas Siltums"), Vidzemes Olimpiskajam centram (Valmiera), Smiltenei un Aizputei;
2003. gadā pēc konkursa veikta cauruļu piegāde vairākām pilsētām, tomēr neapšaubāmi pēdējos gados visnozīmīgākā ir uzvara konkursā par tiesībām piegādāt ap 5 km cauruļu un veidgabalu ar DN 700 un DN 600 saistvada izbūvei Rīgā (kopējais apjoms pārsniedza 1 miljonu latu);
2002.gadā - Rīga ("Rīgas Siltums"), Līvāni, Nīca, Bauska, Smiltene, Jaunpiebalga, Ģibuļi, Valka;
2001. gadā – Rīga („Rīgas Siltums“), Līvāni, Nīca, Bauska, Vērgale, Smiltene;
2000. gadā – Rīga („Rīgas siltums“), Jūrmala, Vangaži, Smiltene, Līvāni, Valmiera, Skrīveri, Babīte, Ropaži, Vērgale, Zaķumuiža, Bauska;
1999. gadā – Valmiera, Vangaži, Sigulda, Smiltene, Liepāja (Karosta);
1998. gadā – Bauska, Rundāle, Saulaine, Skulte (Mārupes pagasts), Grobiņa, Valmiera, Sigulda;
1997. gadā – Jelgava, Mārupe, Aizkraukle, Vangaži, Rīga, Limbaži;
1996. gadā – Bauska, Gulbene, Kuldīga, Ogre, Saldus, Valmiera, Rūjiena, Valka, Grobiņa, Smiltene, Saulkrasti, Skulte, Liepāja;
1995. gadā – Balvi, Jelgava, Sigulda, Lielvārde, Rīga, Dobele, Smiltene, Gulbene, Bauska, Saldus;
1994. gadā – Jelgava.
 
Desmit gadu laikā SIA Bek-Konsult speciālisti īstenojuši daudz interesantu projektu, te atzīmējam tikai raksturīgākos:
vērienīgākos var minēt 1996.gada Soft loan projektu un 5 km cauruļu un veidgabalu ar diametru DN 700 piegādi saistvada izbūvei Rīgā Skanstes un Pulkveža Brieža ielā.
interesanti pilotprojekti jānosauc pirmā salmukatlu māja Saulainē, Latvijā tobrīd lielāko saules kolektoru uzstādīšanai uz Aizkraukles vidusskolas un Aizkraukles pilsētas katlu mājas jumta un Mārupes koģenerācijas stacija.
kompleksi projekti uzskatāmi - Bauska, Smiltene, Jaunmārupe, Piņki, Ropaži, Zaķumuiža, Vangaži, Skrīveri, Nīca, Vērgale, Jaunpiebalga, Saulaine, Pilsrundāle. Šajās pilsētās un pagastos siltumapgādes sistēma ir sakārtota (renovēta) pēc SIA Bek-Konsult izstrādātās stratēģijas, tehniskā projekta, kur vairāku projektu īstenošanā piedalījusies arī SIA Bek-Konsult.
 
Logstor Ror DN 700 caurules skanstes ielā Rīgā
 
Siltumapgādes sistēmas Latvijā
Tā kā ne visur Latvijā siltumapgādes sistēmas atbilst mūsdienu prasībām, vajadzētu darīt visu iespējamo, lai modernizētu pastāvošās sistēmas – jābūvē mūsdienīgas siltumtrases, jāmodernizē katlumājas.
Izaugsme Latvijas siltumapgādē ir iespējama, paaugstinot sistēmu energoefektivitāti – jātaupa siltums gan ražojot, gan pārvadot, gan patērējot. Joprojām nav novērtētas Logstor ror caurules ar difūzijas barjeru, kas samazina siltuma zudumus. Diemžēl jāatzīmē, ka pašlaik Latvijā nav izstrādāta vienota valsts politika tik svarīgai nozarei kā siltumapgāde, bet SIA Bek-Konsult ir gatava koordinēt un vadīt šādas politikas izstrādi.
 
SIA Bek-Konsult 10 gadu jubileju atzīmēja Polijā, apmeklējot Logstor rūpnīcu. Neaizmirstamus iespaidus atstāja ekskursija Krakovā un Veļickas sāls raktuvēs (Wieliczka sāls raktuvēs).
 

Atpakaļ Atpakaļ  Uz augšu  

 
© SIA Bek-Konsult. Izstrādātājs: Profero , 2001-2006