Valdes loceklis: Ivars Bekmanis
1975.g. beidzis Rīgas politehnisko institūtu (RTU) Elektroenerģijas fakultātes
Rūpnieciskās siltumenerģētikas katedru – diplomēts inženieris siltumenerģētiķis;
1984.g. Maskavas enerģētikas institūtā aizstāvēta tehnisko zinātņu kandidāta disertācija;
no 1980. – 1990.g. pasniedzējs, vēlāk docents RTU Siltumenerģētikas katedrā.
No 1992.g. inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.).
No 1990.-1994.g. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūta vadošais zinātniskais līdzstrādnieks – pētīja Latvijas enerģētikas attīstības iespējas (siltumenerģija un koģenerācija); Starptautiskās enerģētiķu ekonomistu asociācijas loceklis (IAEE).
No 1994.g. oktobra SIA Bek-Konsult direktors.
No 1997. gada līdz 2001. gadam Latvijas Siltumražotāju asociācijas direktoru padomes loceklis. 
No 2004. gada LSUA padomes loceklis.
 
Kontakti:
tālr.:   67540697  67540697
Mob.tālr.:   29455987  29455987
e-pasts:
 
Projektēšanas daļas vadītāja: Aija Karlevica
1977.g. beidza Rīgas politehniskā institūta (RTU) Celtniecības fakultāti.
Specialitāte: siltuma gāzes apgāde un vēdināšana – diplomēts inženieris.
No 1977.g. strādāja projektēšanas institūtā “Komunālprojekts” par siltumapgādes projektēšanas inženieri.
SIA Bek-Konsult strādāja uz daļēju slodzi no 1996. gada, no 1998. gada aprīļa strādā pilnu slodzi.
Dānijas Soft Loan projekta siltummezglu shēmu izstrāde vairākiem desmitiem projektu un biznesa plānu.
1998. gada janvārī papildinājusi zināšanas Løgstør Rør siltumtrašu sistēmu projektēšanas kursos.
 
Kontakti:
tālr.   67544907  67544907
e-pasts:
 
 
 
 
Pārdošanas daļas vadītājs: Arnis Kalnups
1995. gadā pabeidzis RTU Celtniecības fakultāti un ieguvis inženiera kvalifikāciju
siltumapgādes, gāzes apgādes un ventilācijas specialitātē.
No 1997. gada nodarbojās ar ABB rūpnieciski izolētu cauruļu piegādi.
Apvienojoties diviem lielākajiem rūpnieciski izolētu cauruļu ražotājiem
ALSTOM Power FlowSystems un Logstor Ror, izveidojās LOGSTOR un kopš
2005. gada Arnis ir pievienojies Bek-Konsult kolektīvam, kas šobrīd piedāvā progresīvākos risinājumus rūpnieciski izolētu cauruļu nozarē.
 
Kontakti:
tālr.   67544901  67544901
Mob.tālr.:   29106303  29106303
e-pasts:
 
 
 
Pārdošanas daļas speciāliste: Ieva Barisa
1994.g. beidza LU Ekonomikas fakultāti, ieguva bakalaura grādu finansu un kredīta specialitātē.
No 2001.gada strādā Bek-Konsult – sastāda siltumtrašu un siltummezglu materiālu piedāvājumus klientiem,
veic pasūtījumus no ražotājiem, koordinē piegādes, veic ekonomiskos aprēķinus biznesa plāniem.
 
Kontakti:
tālr:   67544902  67544902
e-pasts:
 
 
Galvenā grāmatvede: Brigita Frēze
1970. gadā pabeidz Rīgas 28. vidusskolu.
12 gadus nostrādāja par grāmatvedi Lietišķās mākslas kombinātā "Māksla".
No 2001. gada ir SIA Bek-Konsult galvenā grāmatvede.
 
Kontakti:
tālr.   67544904  67544904
 
 
   
 © SIA Bek-Konsult. Izstrādātājs: Nordik IT, 2001-2006