SIA Bek-Konsult ir Latvijas uzņēmums, kas darbojas siltumapgādes jomā. Mūsu mērķis ir sakārtot un modernizēt siltumapgādes sistēmas Latvijā, apvienojot mūsu zināšanas par esošo sistēmu un Skandināvijas valstu pieredzi moderno siltumapgādes tehnoloģiju ieviešanā. Tas nav pašmērķis – tā ir nepieciešamība labklājības līmeņa celšanai Latvijā. Mūsu uzņēmumā strādā diplomēti inženieri – siltumenerģētiķi ar lielu praktisko pieredzi. Mēs pārstāvam vairākas Dānijas firmas, kuras ir vadošās savā nozarē – tas garantē modernu tehnoloģiju un augstu drošību.
 
Uzņēmuma Bek-Konsult spēks slēpjas vēl vienā apstāklī - gandrīz visiem firmas darbiniekiem ir augstākā siltumtehniskā izglītība, turklāt arī liela praktiskā darba pieredze. Strādājot siltumapgādes jomā, tas ir ļoti svarīgi, jo ļauj katrā gadījumā atrast vislabāko risinājumu, apvienot modernākās tehnoloģijas ar vietējo specifiku. Bek-Konsult veido un realizē tādus projektus, lai uzņēmuma klients vēlāk neizputētu, bet gan saņemtu vispiemērotāko un visdrošāko siltumapgādes sistēmu. Ja siltumapgāde ir sakārtota, tad tas ir labs un stabils bizness.
 
  • SIA Bek-Konsult mērķis – piegādāt tikai augstas kvalitātes preces un sniegt zinātniski – tehniskus pakalpojumus atbilsoši visaugstākajām prasībām.
  • Novērojumi rāda, ka tiešā veidā pārnesot modernās apkures tehnoloģijas uz Latviju, neņemot vērā vietējo sistēmu īpatnības, var pieļaut rupjas kļūdas.
  • Mūsu spēks – sadarbības ar klientu. Tikai kopīgi apzinot esošo sistēmu īpatnības var visprecīzāk noteikt vispiemērotāko modernizācijas veidu un pasākumu secību.
  • Jebkuram pasākumam jābūt ekonomiski pamatotam, jāizvērtē gan katlumāju sakārtošana, gan tīklu nomaiņa, gan siltummezgla izbūve, gan ēku siltināšana. Jānosaka to atmaksāšanas laiks un jāsāk ar pasākumiem ar īsāko atmaksāšanas laiku. Rūpnieciski izolēto cauruļu energoefektivitātes ignorēšana to izvēles procesā ir rupja kļūda, par kuru patērētājs maksās vismaz 30 gadus.
  • Siltumapgādes sistēmām jākalpo 20 – 30 gadu, tādēļ, rūpīgi izvērtējot, jāsalīdzina ne tikai cena, bet arī pieredze ražošanā, kvalitātes sertifikātu atbilstība pasaules standartiem. Iekārtu ražotājiem ir jāprasa ISO 9001 sertifikāts – tā ir garantija augstai ražošanas kvalitātei un produkcijai.


  • © SIA Bek-Konsult. Izstrādātājs: Nordik IT, 2001-2006